logo zmob zoekmachine openbaar bestuur [ logo portaal zmob heel openbaar bestuur ]


Welkom! Dit portaal richt zich op informatie die relevant is voor het openbaar bestuur. Voor meer objectieve informatie over dit portaal kunt u de omschrijving downloaden: omschrijving_openbaarbestuur.pdf

U kunt verfijnen op: alles, gemeenten, provincies, Rijk, HBO Kennisbank, universiteiten, Politiek, Parlement.

Voor meer informatie over zoekmachine openbaar bestuur kunt u de handreiking downloaden: handreiking_zmob.pdf.